نمونه سوال پایان ترم  همه رشته ها از آقای عباس مرادی

nemone soal

پایان ترم  تمام رشته ها،  نیم سال اول 96- 95