آموزش کامل کاربا نرم افزار Microsoft Project Professional


 

- دانلود آخرین ورژن نرم افزار درنسخه های 32 و 64 بیت

- آموزش کامل نرم افزار در 594 صفحه به صورت فارسی.

- افرادی که از ورژن های 2010-2012-2013 نرم افزار استفاده میکنند میتوانند از این فایل راهنما کمک بگیرند.

- درضمن دانشجویان عزیزی که درس مدیریت پروژه با آقای عباس نصیری برداشته اند،میتواننداز این نرم افزار استفاده کنند.