نمونه سوال پایان ترم  رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر از آقای فرهاد قره باغی

nemone soal

پایان ترم  رشته های کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیم سال اول 94-93