دانلود کتاب مدیریت وکنترل پروژه های فناوری اطلاعات

ترجمه : مهندس رامین مولانا پور - مهندس فرزاد حبیبی پور

- این کتاب مرجع گفته های آقای عباس نصیری و آقای ابراهیم فضلی میباشد ودر کلاس درس ایشان تدریس میشود.

- کتاب شامل 14 فصل میباشد