نمونه سوال پایان ترم  رشته فناوری اطلاعات و کامپیوتر از خانم  کبودوند

nemone soal

این نمونه سوال توسط خود استاد تو کلاس درس گفته شده، و یکی از دانشجویان عزیز زحمت فایل رو کشیدند.