مینی پروژه های دانشجویان عزیز کلاس مبانی مدیریت سرکارخانم رویاکاوندی

محتویات اسلایدها برگرفته شده از کتاب اصول ومبانی مدیریت (مدیریت عمومی) تالیف : دکترمهدی شریعتمداری 

مشخصات :

تعداد فصل ها : 5 فصل

تعداد گروه ارائه پروژه : 9 گروهدریافت
عنوان: فصل دوم
حجم: 2.84 مگابایت
توضیحات: برنامه ریزی-تصمیم گیری (گروه 1-2)

دریافت
عنوان: فصل سوم
حجم: 4.41 مگابایت
توضیحات:سازماندهی( گروه1)

دریافت
عنوان: فصل چهارم
حجم: 13.9 مگابایت
توضیحات: رهبری-انگیزش-ارتباط (گروه 1-2)

دریافت
عنوان: فصل پنجم
حجم: 4.33 مگابایت
توضیحات: نظارت-کنترل(گروه 1-2)

دریافت
عنوان: فصل ششم
حجم: 6.53 مگابایت
توضیحات: نظریه های مدیریت(گروه 1-2)

منتظر ثبت نظرات شما پس از دریافت فایل در قسمت نظرات سایت هستیم.